فرزین استریو Caltex (سی دی)

عنوان: فرزین
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پس چرا من نرقصم، دم بگیرین، بانی، ساربون، جاده های برفی، شرقی، زمین، خداحافظ، ابر سیاه، جنوبی

چاپ