فرامرز اصلانی استریو Caltex (سی دی)

عنوان: فرامرز اصلانی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: روزهای ترانه و اندوه، هفت شهر عشق، دستم بگیر، قلعه تنهائی، هیچکس، بشنو از نی..، تازه، گل اندام، پالاپال(هیاهو)

چاپ