فرامرز اصلانی استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: فرامرز اصلانی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اگه یه روز، دیوار، دل اسیره، عبور، یارم کو؟، آهوی وحشی، دریغ، پرستوهای خسته، یادگذشته، شب

چاپ