فرامرز آصف استریو Afra (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: فرامرز آصف
استریو: Afra
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درویش، گل سرخ، حاجی، عزیزم، رعنا، کمر باریک، دیشب، شب شب من، بگو بگو ایران

چاپ