دلکش استریو Caltex (سی دی)

عنوان: دلکش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آمدم، سفر کرده، آواز دلکش، سپاس محبت، رقص کولی ها، سکوت شب، حال که رسوا شده ام میروی، رقص نگاه، کت کت شلوار، گل خشک، ترک هوس، جهان زیبا

چاپ