شکیلا استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: شکیلا
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گریه در رگبار، جان جهان، پرسوختگان، قفس تنگ و نفس تنگ، باز آمدم، سبز سبز

چاپ