شکیلا استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: شکیلا
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل مجنون، معبود، اشک مهتاب، نیمه هشیار، غم یار، وادی عشق، بانی عالم

چاپ