شکیلا استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شکیلا (کنسرت)
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یگانه، گریه در رگبار، انتظار، کمی با من مدارا کن، صدای عشق، باز آمدم، رویا، جان جهان، آوازعشق، حیلت رها کن، می نویسم، قفس تنگ و نفس تنگ، نوایی

چاپ