شکیلا استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: شکیلا
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زبان نگاه، پیر فرزانه، درویش، دلیجان عشق، مرغک خیال، ای زندگی، قوم به حج رفته

چاپ