شکیلا استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شکیلا
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ارثیه های عاطفی، بی یار مائیم، ردای عاشقی، قناری، بازا، صنما، زندگی، موزیک بی کلام قناری

چاپ