شکیلا استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: شکیلا
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آخرین کوکب، دل من، مناجات، خط سوم، رویا، طواف، خداحافظ، موزیک مناجات، موزیک خط سوم

چاپ