شکیلا استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: شکیلا
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شب، نوائی، گوهرنه صدف، غیبت نور، آوازعشق، قلندر

چاپ