شهرام شب پره استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: شهرام شب پره
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شب توی راهه، گل، چشم پلنگ، هوس، نامه، وای وای، گرگ و بره، داغ بوسه، دو کبوتر، عاشقی هم حدی داره، دیار

چاپ