شهرام شب پره استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شهرام شب پره
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون کیه، مسافر، دوماد، طناز، ایران ایران، بارون بارونه، دل، دل بر، دیار(اجرای فولک)، ای یار، دیار(اجرای دیسکو)، دوماد(میکس جدید)، سرنوشت
Gimi gimi، Flip

چاپ