شهرام شب پره استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شهرام شب پره
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بندری، مرغ عشق، شهر عشق، خدایا چکنم، برو برو، میتونی، طلسم(شهرام و شهره)، عادت، عسل لبات، گرفتار، قسمت

چاپ