شهرام شب پره و لیلا فروهر استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شهرام شب پره و لیلا فروهر
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هم صدا، دیدار(شهرام و لیلا)
لیلا: جونی جونوم، نمیدونم، خاطره ها، ویرون بشی ای دل، دیوونه تر میشی، ای هم صدای، جون منی
شهرام شب پره: یواش یواش، یگانه سمن، آره بودم

چاپ