شهرام شب پره استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: شهرام شب پره
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: باغ الفبا، یار بی وفا، من بدنبال تو، یاز شیرین سخنم، قسم، کبوتر عشقت، خواب، موزیک باغ الفبا

چاپ