مرشد مرادی

محمد مرادی معروف به مرشد مرادی در سال 1305 خورشیدی در اصفهان متولد شد. در کودکی بر حسب علاقه در زورخانه ای که مرشد گلی در آنجا به مرشدی مشغول بود رفت و آمد می کرد و در همان دوران فنون مرشد گری را زیر نظر مرشد گلی فرا گرفت. در 15 سالگی به یزد عزیمت کرد و پس از آن حدود 55 سال در زورخانه ی این شهر به کار مرشدی پرداخت.

Image

چاپ