محمود خوانساری

سید محمود موسوی محمودی خوانساری (زاده 23 خرداد ماه 1313 در خوانسار – درگذشته 2 اردیبهشت 1366 در تهران) نوه سید ابوالقاسم خوانساری (میرکبیر) و از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی بود.
محمودی خوانساری صدایی گرم داشت و در آواز از سبکی مخصوص به خود برخوردار بود. او ضرب می‌نواخت و به سه‌تار علاقه‌مند و آشنا بود. مطالعات مستمرش در شعر و موضوع تلفیق شعر و هنر آواز تأثیر زیادی بر آثارش گذاشت.پس از فوت پدر در سال 1326 خورشیدی، به همراه دایی‌اش به تهران آمد و در دبیرستان ادیب به تحصیل ادامه داد. هرچند در همان سال‌ها در تهران برای امرار معاش مجبور به کار بود، اما از آواز خواندن غافل نشد. چند سال بعد با هنرمندانی چون ناصر مسعودی و قاسم جبلی آشنا شد. دوستی با ناصر مسعودی باعث آشنایی و ورود او به محافل هنری زمان شد و این امکان برای او به وجود آمد تا برای اولین بار برای پخش صدایش به رادیوی نیروی هوایی برود. او در سال 1335 پس از اتمام دوره سربازی، در محفلی با ابوالحسن صبا آشنا شد و به پیشنهاد او به یادگیری ردیف موسیقی ایرانی اقدام کرد. آشنایی او با ابوالحسن صبا در سال 1335 آغاز کار هنری محمودی خوانساری بود که تا پایان عمرش ادامه یافت.پس از فوت صبا در سال 1337 تهران را ترک کرد و به شیراز رفت و در آنجا با رادیو شیراز به همکاری پرداخت. او علاوه بر اجرای برنامه، سرپرستی موسیقی اصیل این رادیو را نیز به عهده داشت. این برنامه‌های هنری با اقبال مردم شیراز روبرو شد و به سرعت به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد.سرانجام محمود محمودی خوانساری در دوم اردیبهشت 1366 درگذشت.در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.

Image

چاپ