ضیا

ضیا آتابای متولد 10 فروردین 1321  خواننده پیش از انقلاب در ایران بود که تلویزیون ملی ایران (آمریکا) را بنیان گذاشت. او اولین ایرانی است که توانست تصویر تلوزیون خودرا از طریق ماهواره به مردم ایران برساند. 

Image

چاپ