رضا رحمانی

رضا رحمانی خواننده سبک کوچه بازاری بودند و به خاطر صدای خوش بسیار میان مردم محبوب بودند.ایشان در تاریخ 3 فروردین 1399 درگذشتن.
اطلاعاتی دیگر از این خواننده موجود نمی باشد.

Image

چاپ