حسین بدیعی

حسین بدیعی(زاده 1327) شاعر و خواننده اهل ساری می باشند. ایشان سبک خواننده داوود مقامی را پیش گرفتند‌. در سال 57 نزد آهنگساز سعید مهناویان رفتند و اولین آلبوم ایشان روانه بازار شد و بعد از انقلاب ایشان هیچ گونه فعالیت هنری نداشتند.

Image

چاپ