حسن عرب

حسن ارجمند پور با نام هنری حسن عرب (زاده 7 آبان سال 1317 اراک).حسن عرب بعدها توسط داود مقامی با سعید مهناویان آشنا شد و با ترانه هایی که از ایشان اجرا کرد به شهرت رسید. وی با ترانه فیروزه قشنگه که به درخواست حسن عرب برای دختر کوچکش توسط سعید مهناویان ساخته شد بسیار مشهور شد و در هر کوی و برزن و محفلی شنیده میشد. بعد از انقلاب خوانندگی را رها کرد و به شغل قصابی مشغول شد. حسن عرب بعد از چند سال تحمل بیماری سرطان سر انجام در تاریخ 22 خرداد سال 1387 در تهران در گذشت.

Image

چاپ