حسین پیکران

حسین پیکران در ایام نوجوانی احساس کرد ,دارای صوتی خدا دادی است و او با تشویق دوستان و خانواده شروع به کلاس های ردیف خوانی و آواز ایرانی کردو با پشتکار خود با فراگیری دستگاه ها و گوشه های آواز سنتی ایران پرداخت و بعد ها به رادیو ایران رفت و چندین آهنگ وی از رادیو پخش گردید.
حسین پیکران زمانی که در آبادان بود برای اینکه به کار هنریش به طور علمی و اصولی سر و سامان بخشد به کلاس آواز صمد رفت و به مدت دو سال زیر نظر وی به فراگیری ردیف های مختلف آواز پرداخت و سپس برای تصنیف(دو بیتی خوانی)نزد استاد غریبی رفت به طوری که امروز حسین پیکران خود ,یکی از هنرمندان خوب و مجرب این فن به حساب می آید .

Image

چاپ