گروه ایشان

گروه ایشان این گروه که توسط دو برادر به نام های "ایمان" و " رخشان" به اسپانسری "کلاب ایکس" شروع به کار کرد . متاسفانه بیوگرافی دقیقی از این دو برادر در دسترس نیست .  تو مدت فعالیت کوتاهشون 4 تا آلبوم به نام های ایشان - سایه روشن - رنگی دیگر و معروف ترینشون آلبوم قهر و آشتی یا تب تو ست که مربوط به سال 1990 منتشر شده است .

Image

چاپ