جوک

مجموعه کاست های
جوک ، غزل، لطیفه، شوخی با خوانندگان و ترانه های فکاهی
با همکاری نادر ممتاز، کاف شو، سید کریم، برادران طلائی، احمد نیک نژاد، شبکه صفر و....

Image

چاپ