توفیق اجباری

مجموعه طنز توفیق اجباری با همکاری شاعران ، نویسندگان و بزرگترین طنزآفرینان روزنامه های فکاهی به ویژه روزنامه فکاهی توفیق و گویندگان زبردست ایران  برای کسانی که طنزهای مبتذل را نمی پسندند

Image

چاپ