پریوش

پریوش ستوده آوازخوان و خواننده ایرانی بود.
پریوش ستوده از خوانندگان وزارت فرهنگ و هنر بود که از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۵۷ به طور مداوم با ارکسترهای مختلف وزارت فرهنگ و هنر همکاری داشت.
او از شاگردان حسین صبا، اولین باغچه بان، نصرالله زرین پنجه، فرامرز پایور و حسین دهلوی در هنرستان ملی موسیقی ایران بوده است.
ستوده دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان شریعتی درگذشت.

Image

چاپ