بیتا

بیتا ( طاهره موسی زاده ) خوانندهٔ ایرانی در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی همسر فضل‌الله توکل بود که همکاری نزدیکی با واروژان داشت. بانو بیتا تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰ ترانه اجرا کرد که نیمی از آن ها ساخته استاد فضل الله توکل می باشد.

Image

چاپ