امیر شاملو

امیر شاملو در بهمن سال 1333 در ایران در شهر تهران متولد شد
وی از سال 1354 شروع به فعالیت هنری کرد و در همان زمان با آقای سعید مهناویان آشنا شد که کارهای زیادی توسط خوانندگان مختلف برای شرکت آونگ تهیه می نمودند و این افتخار نصیب امیر شاملو گردید که با اقای مهناویان همکاری داشته باشد
امیر شاملو در معیت سعید مهناویان کاستی را به عنوان گریه نکن تهیه و توسط شرکت آونگ به بازار عرضه کرد که خوشبختانه با استقبال خوبی روبه رو شد.

Image

چاپ