اکبر ذیگلری

اكبر ذیگلـری در سال 1322 در شیراز مــتولـد شده بود .وی از هفده سالگی خوانندگی را به طور رسمی آغاز نموده است و نه تنها در منطقه ی فارس بلكه در سراسركشور آواهای محلـّی او مشهور است. وی در سال 44 آواز «سركوهی» را كه ابداعات خود او بود اجرانمود و با استقبال فراوان مردم روبروگشت. ذیگلری درطـّی دوران فعـّالیت هنری خود با آهنگسازان و ترانه سرایان برجسته أی همكاری داشته و بالغ بر یكصدوبیست ترانه خوانده است كه مشهورترین آنها : آوازسركوهیِ دوتاكفتر بودیم، خداحافظ، گم كرده، دلم دریای

Image

چاپ