احمد معینی

احمد معینی مهر شناخته شده به نام احمد معینی (زاده 1322 تهران_ درگذشته 21 تیر 1369 ترکیه).
معینی از اوایل دهه 40 شروع یه خوانندگی و دقیقا نمی توان گفت چند ترانه اجرا کرده است. و از اولین ترانه هایش میتوان به ترانه مزار آرزو و ترانه اشک یتیم(مادر) اشاره کرد.

Image

چاپ