آشتیانی

نصرت الله آشتیانی ، یکی از خوانندگان قدیمی موسیقی موسوم به کوچه و بازاری درسال 1327 در سمنان دیده به جهان گشود و سه شنبه 29 تیر ماه 1389 در منزلش واقع در کرج درگذشت.

Image

چاپ